Sira Hernández capta la soledat sonora de la Música callada. [...] Va saber manifestar amb una visió detallista l'essència preciosista de cadascuna de les miniatures que, encadenades, configuren aquest univers màgic de Mompou. [...] Sira Hernández ens va proposar un Mompou serè , mesurat en el detall en els harmònics, buscant sempre la simplicitat aparent d'una música essencial. [...] Ens va acostar a aquest món silenciós i oníric sota una visió contemplativa per buscar la línia simple a la qual es referia el compositor parlant de la seva música callada.

Revista Musical Catalana

[...] L'exquisida pianista Sira Hernández va brindar l'any 2007 un excel·lent mostrari de l'Albéniz pianístic menys divulgat. La digitació de Sira Hernández realça les partitures amb una combinació de flexibilitat rítmica i calidesa expressiva en una execució profunda en l'ens intel·lectual i en l'emocional, en el concret i l'abstracte. La seva riquesa de matisos apunta a una gran pianista, malauradament, poc coneguda.

CatClàssic

La pianista Sira Hernández ens ofereix unes versions equilibrades i madures, molt allunyades dels estilemes romàntics que de vegades llasten aquestes partitures. La seva adquisició és plenament recomanable.

Amadeus

... El Bach sapientíssim de Sira Hernández és un cosmos en què s’opera la integració de contraris ... d’una puresa excepcional…

Revista Musical Catalana

Exquisit recital ... aquesta jove pianista catalana  interpreta amb refinada pulsació ... Gràcies a l'admirable sensibilitat de la intèrpret, cada audició és una agradable sorpresa …

El Periodico

… aquí hi és el veritable Albéniz que s’ha d’escoltar. Tan meravellós resulta el retrat variopint que surt de les tecles, que el desenvoluppament musical de la (pianista) catalana el perfila fins a estructurar-lo completamente com una perla.

Magazin. Piano News

Nou disc de la exquisita pianista Sira Hernández, que en aquesta ocasió posa atenció a l’Albéniz menys conegut. …Un ‘hora de música poética interpretada amb el bon gust i la musicalitat que caracteritza Sira Hernández.

CD Compact

Davant l’allau d’enregistraments i versions de les obres de Bach, resulta reconfortant trobar-ne una de tan elegant, transparent i equilibrada. Sense tendir al romanticisme fàcil ni al tecnicisme virtuós, Sira Hernández troba un punt intermedi i força neutre, que permet una major connexió entre l’obra i l’oient.

Revista Música

Naturalitat i expressió. ... Un feliç gust per la contenció ... Fins als Nocturns (op. 31,1 i 2) de Chopin que van obrir la segona part van sonar en aquesta claredat expositiva que portava als moments més íntims i sentits de l'expressió. Al començament de l'exposició del segon nocturn va ser possible sentir l'escruixidor silenci que va emmarcar el tema inicial de Chopin. No era un silenci d'absència, de buit, sinó fortament significatiu. La sorprenent Sonata op. 110 ... d'una bellesa ... que va sorgir d'un toc suau, plantejat amb sensibilitat i sentiment i bon ús del pedal.

La Vanguardia

...L’elegància i la bellesa es veuen sàviament reflectides en la interpretació de la pianista Sira Hernández. Acurada però desinhibida, técnica però sensible, dolça en el punt just. Senzillesa i expressivitat. No cal res més…

Avui
Sira Hernández
PIANISTA
facebook
youtube
facebook
itunes
spoty
spoty